English version Po polsku
Is aonad an corp agus mórán ball ann, ach dá líonmhaire iad na baill ní dhéanann siad uile ach aon chorp amháin. Is é an dála céanna ag Críost é: mar cibé acu Giúdaigh nó Gréagaigh sinn, saor nó daor, baisteadh an uile dhuine againn leis an Spiorad amháin, isteach san aon chorp amháin agus as an aon Spiorad amháin tugadh deoch le hól dúinn.

1 Corantaigh 12:12-13


Leabharliosta

An Bíobla Naofa, An Sagart, Maigh Nuad, 1981

Caiticiosma na hEaglaise Caitlicí, Veritas – Libreria Editrice Vaticana, 2001

Greagóir Ó Seanacháin OFM agus Pól Ó Suilleabháin OFM, Mise Proinsias Bhur mBráithrín, Clo-Iar Connachta, 2002

Odhrán Ó Dúáin OFM, Froinsias, Foilseacháin Náisiúnta Teoranta, 1965 Cliceáil anseo chun an chaibidil Ord na mBan a léamh.

Seosamh Ó Braonáin (eagarthóir), Feac do Ghlúin—Paidreacha agus Rannta Cráifeacha, Clódóirí Lurgan, 2008

© clairi ni bochta Gaillimh | Eolas Cóipchirt