English version Po polskuFáilte romhat, a Bhantiarna, a Naomhríon, a Mhuire, a Naomh- mháthair Dé:
is tú an eaglais ógh déanta is tofa ag an Athair sárnaofa neamhní
a choisric í, É féin mar aon lena Mhac muirneach rónaofa agus an Spiorad Naomh
An Sólásaí, agus ina raibh is ina bhfuil fós gach iomláine grásta agus an uile mhaith.
Fáilte romhat, a pháláis sin;
Fáilte romhat, a phubaill sin;
Fáilte romhat, a theach sin.
Fáilte romhat, a róba sin;
Fáilte romhat, a bhanóglaigh sin;
Fáilte romhat, a mháthair sin;
agus romhaibhse, a naomhshuáilcí uile,
a insiltear isteach i gcroíthe na bhfíréan, trí ghrásta is trí shoilsiú an Spioraid Naoimh,
chun go ndéanfadh sibh creidmheach i nDia iad in ionad bheith díchrei- dmheach.

Áivé do Mhuire Ógh
San Proinsias

Paidreacha

© clairi ni bochta Gaillimh | Eolas Cóipchirt