English version Po polsku
An Dia a dúirt: "Bíodh solas ag lonradh as an dorchadas," is é an Dia céanna é a chuir solas ag lonradh inár gcroí-ne d'fhonn eolas na glóire diaga ar chuntanós Chríost a chur ar ár súile dúinn.

2 Corantaigh 4:6


Ag Paidreoireacht© clairi ni bochta Gaillimh | Eolas Cóipchirt