English version Po polsku
Féach táim ag teacht, a Thiarna, chun do thoil a dhéanamh. Tá dúil mo chroí i do dhlí.

Salm 39:8-9 Loinneog don Iontróid, Liotúirge an Phroifsiúin Rialta


Ár Saol (Cuid a Dó)© clairi ni bochta Gaillimh | Eolas Cóipchirt