English version Po polsku
Iarraim aon ní amháin ar an Tiarna; bím ag tnúth leis de shíor: go gcónóidh mé in áras an Tiarna 's go bhfeicfidh me a theampall.

Salm 26:4;

Coisreacan Maighdean agus Proifisiúnta Rialta


Ag Paidreoireacht


Ár Saol (Cuid a hAon)


Ár Saol (Cuid a Dó)


Ár Saol (Cuid a Trí)


Ár Mainistir


Old Gallery


© clairi ni bochta Gaillimh| Copyright Information