English version Po polskuEolas Cóipchirt

Is féidir leat na téacsanna a íoslódáil, más maith leat. Is féidir an t-ábhar bunúil ar an láithreán gréasáin seo a úsáid gan chead. Más mian leat úsáid a bhaint as ábhar nach bhfuil bunúil, ní mór duit cead na n-údar a fháil.

Ní mór cead na gCláiríní Bochta a fháil chun grianghraif nó íomhánna a úsáid. Féach ar Teagmháil.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le:

An Dr. Bernadette Cunningham (Acadamh Ríoga na hÉireann) agus an tOllamh Pádraig Ó Macháin (Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath) as cead a thabhairt dúinn úsáid a bhaint as íomhánna de lámhscríbhinn Riail San Clár a d'aistrigh Mícheál Ó Cléirigh go Gaeilge sa bhliain 1636. An Proibhinsial Proinsiasach as cead a thabhairt dúinn ábhar a úsáid as 'Mise Proinsias Bhur mBráithrín' leis an Athair Greagóir Ó Seanacháin agus an tAthair Pól Ó Súilleabháin OFM. Seosamh Ó Braonáin as cead a thabhairt dúinn roinnt de na paidreacha agus rannta cráifeacha as Feac do Ghlúin a úsáid.

Sleachta ó An Bíobla Naofa © 1981 An Sagart. Sleachta ó Caiticiosma na hEaglaise Caitlicí, © 2001 Veritas - Libreria Editrice Vaticana. Sleachta ó Gnás na hAithrí © 1976 Foilseacháin Veritas. Sleachta ó Mise Proinsias Bhur mBráithrín leis an Athair Greagóir Ó Seanacháin agus an Athair Pól Ó Suilleabháin OFM © 2002 Cló Iar-Chonnachta. Sleachta ó Froinsias leis an Athair Odhrán Ó Dúáin OFM © 1965, Foilseacháin Náisiúnta Teoranta.

© 2009 Na Cláiríní Bochta Gaillimh | Eolas Cóipchirt