English version Po polsku
Claonaigí bhur gcluasa, a bhochtáiníní mná a bhfuil glaoite ag an Tiarna oraibh,
sibh cruinnithe as an iliomad airde is réigiún i dteannta a chéile: Go maire sibh de shíor san fhírinne,
chun gur san umhlaíocht a bhásfaidh sibh
Ná bígí ag amharc ar an mbeo lasmuigh,
Impímse oraibh le teann grá mhóir
bheith críonna ag baint áise as an almsa
a thugann an Tiarna daoibh.
Iad sin ar a ngoilleann an bhreoiteacht
is an chuid eile atá spíonta ar a son,
cuirigí suas leis seo, sibh uile, go suaimhneach,
mar is ar phraghas rí-ard a dhíolfar an tuirse seo:
Óir ina ríon ar neamh corónófar gach duine díbh,
i gcuideachta na Maighdine Muire.

Caintic Ghríosaithe chuig San Clár agus a clann siúracha San Proinsias


Fáilte chuig ár Láithreán Gréasáin

Sonrai faoin leabhar do phaisti
'San Clár Assisi'
Cliceáil anseo chun eolas a fháil faoinár leabhar nua, Calm the Soul.


Cé muid féin?

Comhthionól rinnfheitheamhach foriata de Chláiríní Bochta muid a bhfuil ár mainistir suite in Oileán Ealtanach, Gaillimh, Éire. Táimid anseo i nGaillimh leis na céadta bliain, siar chomh fada leis an mbliain 1642. Thángamar trí staideanna éagsúla ón uair a thosaíomar in Gravelines i dTuaisceart na Fraince, áit a ndeachaigh mná óga as Éirinn ar thóir na beatha rialta agus é ar intinn acu filleadh ar Éirinn nuair a chuirfí deireadh leis an ngéarleanúint. Tá an saol céanna inniu againn is a bhí againn sna laethanta tosaigh sin, saol atá dírithe ar urnaí laethúil agus ar Adhradh na Naomhshacraiminte. Stair

Cérbh í San Clár?

Ba í San Clár a bhunaigh an tOrd agus mhair sí an t-am céanna le San Proinsias sa tríú haois déag in Umbria, an Iodáil. Rugadh isteach sna huaisle í ach dhiúltaigh sí dá raibh de shaibhreas aici chun beatha rialta a chleachtadh i spiorad San Proinsias. Is éard is mian linne freisin ná go mbeadh Críost féin i láthair sa saol atá á chleachtadh againn. San Clár

San Clár Assisi - le Marie-Thérèse Fischer

Leabhrán beag deas é seo a insíonn scéal San Clár Assisi. Tá pictiúir ghleoite ann agus déanann sé cur síos ar bhunú Ord na gCláiríní Bochta. Agus nach corraitheach agus eachtrúil an bunú a bhí ann…

Is ar pháistí bunscoile atá an leabhar seo dírithe, ach is cinnte go dtaitneoidh sé le chuile dhuine!

Má tá cóip de San Clár Assisi uait, tá an leabhrán ar fáil in aisce ón Mainistir (fad is atá siad anseo againn). Seol clúdach litreach chugainn a mbeidh d'ainm agus do sheoladh air, chomh maith le stampa. (Ní mór don chlúdach a bheith ar a laghad 11.4cm x 16.2cm, sin clúdach C6)

Má tá níos mó ná ceann amháin uait, is féidir na leabhráin a fháil ó:An Tobar Nua (Caife agus Siopa Leabhair)
25/27 Sráid Doiminic Íochtar
Gaillimh
Fón: (091) 562175
Faics: (091) 567234
Rphost: information@antobarnua.com

Teagmháil: Deirdre nó Eamonn
Costas:

  • Leabhrán amháin €1
  • 20 cóip €15 (= 5 cóip in aisce)
  • 30 cóip €20 (= 10 cóip in aisce)

Níl aon phostas le híoc ar mhéideanna níos mó ná €10 .

Glactar le gach cárta creidmheasa. Seiceanna iníoctha le: Foundation in Christ Ministries.
(Carthanas Críostaí é Foundation in Christ Ministries atá tiomanta cabhrú le daoine teagmháil le Dia agus a gcreideamh Críostaí a neartú de réir a dtraidisiún creidimh féin.)

© 2009-2013 Na Cláiríní Bochta Gaillimh | Eolas Cóipchirt